Lectio Improver versioner

Her på siden kan du se Lectio Improvers updatelog. Opdateringerne for hver mode fremgår for hver version, hvis der er ændringer for dem.

Lectio Improver 3.8.5 (2021-02-17)

Alle modes
 • Multifraværsårsag virkede ikke grundet Lectio (muligvis kun på udvalgte gymnasier) havde tilføjet flere skujlte felter, som også skulle sendes med, når en fraværsårsag blev angivet
Nyt interface
 • Lectio havde erstattet kolonnen "Godskrevet" med "Fraværstype" og fjernet kolonnen "Hold" fra siden med fraværsårsager, hvilket gjorde, at Fraværs-siden ikke kunne indlæses. OBS: Der er muligvis stadig problemer for personer, der har manglende fraværsårsager! [STOR TAK TIL BRUGER!]
 • Opgavenlisten og opgaven-siden virkede ikke grundet Lectio (muligvis kun på udvalgte gymnasier) havde tilføjet flere skujlte felter, som også skulle sendes med, når opgaverne blev hentet. Rettelsen lavet i denne forbindelse retter muligvis også andre fejl (fx på moduler), der skyldes et lignende problem [STOR TAK TIL BRUGER!]
 • Chatten stopper med at synkroniserer efter kun 5 tjek (tideligere 10 tjek)
 • Lektier på Lektie-siden er nu grupperet efter hvilken dag, som lektierne er for til [TAK TIL BRUGER!]
 • Holdoversættelsen er nu længere tid om at blive indlæst for at sænke risikoen for at requests'ene sendes for hurtigt efter hinanden og dermed kunne resultere i en fejl fra Lectio
 • BETA: Nogle beskeder starter automatisk en ny tråd, hvis de besvares i chatten. Disse beskeder giver en fejl i chatten, da besked-id'et ændres. En mulig (ikke testet) rettelse til dette problem er lavet og kan aktiveres ved at slå "BETA-features" til i indstillinger
 • Rettede en stavefejl på Tema-siden, hvor man kan tilpasse sit tema (farver) [TAK TIL BRUGER!]

Lectio Improver 3.8.4 (2020-08-28)

Nyt interface
 • Versionen blev aldrig offentliggjort grundet manglende tid på at kunne følge op på eventuelle fejl
 • Alle tabeller, der understøtter sortering, husker automatisk deres sortering (lokalt). Sorteringen kan nulstilles til standard ved brug knappen [] øverst i sortede tabeller [TAK TIL BRUGER!]
 • Tooltippet på opgaver i opgavelisten viser nu (nederst) hvor mange moduler, der er i faget inden afleveringen (dog maksimalt 7 dage ud i fremtiden). Det kræver indstillingen skemaændringer er slået til. Dette er IKKE tilføjet på opgaveafleveringer, da det ikke har været muligt at teste for mig [TAK TIL BRUGER!]
 • Genvejstasten [alt] + [M] blev ændret til at åbne det aktuelle/næste modul i stedet for at downloade alle dokumenter på modulet. Genvejen virker nu på alle sider og åbner skemaet i baggrunden [TAK TIL BRUGER!]
 • En række fejlmeddelelser blev mere beskrivende
 • Notifikationscirklen i nederste venstre hjørne vises nu altid, hvis man har ulæste notifikationer eller mindst en notifikationsindstilling slået til. Før blev notifikationscirklen kun vist hvis man havde ulæste notifikationer
 • Rettede muligvis en fejl, der gjorde, at en besked blev forsøgt scannet hver gang Lectio Improver blev åbnet som følge af den ikke kunne tilgåes
 • Fag uden vægt på nogle karakterer bør ikke længere forhindre, at siderne med karakterer kan indlæses. De pågældende fags karakterer medregnes IKKE i gennemsnittet (vægt = 0), da vægten ikke kendes
 • Sørgede muligvis for, at holdoversættelsen ikke giver en lang række fejl omkring sommerferien (eller hvis man kun kan tilgå Lectio for tideligere år)
 • Rettede muligvis problemer med indlæsning af Offline Lectio Improver, som skyldes at kode blev kørt i forskellig rækkefølge fra gang til gang
 • Highscoren opdaterer automatisk igen, dog kun en gang i døgnet (kl. 5)

Lectio Improver 3.8.3.1 (2020-01-26)

Nyt interface
 • Man kan nu slå den røde linje og fremhævning af moduler på skemaet fra i indstillinger [TAK TIL BRUGER!]

Lectio Improver 3.8.3 (2020-01-22)

Nyt interface
 • Tilføjede en rød streg til at vise hvor langt man er nået på dagen på skemaet [TAK TIL BRUGER!]
 • Tilføjede en genvejstast [alt] + [Y] til at tjekke for ændringer (skema/dokumenter/beskeder/opgaver) og synkroniserer [TAK TIL BRUGER!]
 • Satte tiden ned, som opgaveafleveringer og upload af filer er gemt i cachen, for muligvis at reducere mængden af fejl i forbindelse med opgaveafleveringer
 • Tilføjede flere detaljer i mails, når man kontakter Lectio Improver
 • Rettede muligvis en fejl, der gjorde, at siden Alle karakterer fejlagtigt gav en indlæsningsfejl
 • Highscoren opdaterede igen ikke automatisk [TAK TIL BRUGER!]

Lectio Improver 3.8.2 (2019-10-07)

Nyt interface
 • Tilføjede muligheden for at ændre i auto-besked skabelonerne [TAK TIL BRUGER!]
 • Tilføjede en ny side, hvor man kan redigere auto-besked skabelonerne. Siden kan findes i indstillinger
 • Hvis den næste eksamen lå over 25 dage ude i fremtiden blev eksamensmode fejlagtigt aktiveret [TAK TIL BRUGER!]
 • Highscoren opdaterede ikke længere automatisk [TAK TIL BRUGER!]
 • Rettede muligvis fejl på eksamenshold, der gjorde, at de ikke kunne vises
 • Rettede muligvis en fejl på moduler, hvor billeder ikke blev vist
 • Rettede indlæsningsfejl i offline Lectio Improver

Lectio Improver 3.8.1 (2019-05-29)

Nyt interface
 • Tilføjede siden "Eksamensoversigt", hvor man kan se listen over nærtstående eksamener/prøver (med links, hvilket Lectio ikke selv har på tilsvarnede side)
 • Der er blevet tilføjet en listevisning til eksamenshold-siderne, som er langt mere kompakt
 • Fjernede tips (og tilhørende indstilling) i toppen af udvalgte sider for at gøre opstarten lidt hurtigere
 • Rettede fejl med eksamener på forsiden, hvor man ikke kunne klikke på dem. De bliver nu også vist på en bedre måde for de fleste
 • Rettede fejl på eksamenshold, hvor visse tider manglede, da Lectio's tidsangivelser står i øst og vest og på forskellige måder

Lectio Improver 3.8.0.1 (2019-04-02)

Nyt interface
 • Hvis man aktiverede skrivebordsnotifikationer eller Download Manager kunne man ikke godkende tilladelserne (boksen blev ved med at komme frem)

Lectio Improver 3.8 (2019-03-11)

Alle modes
 • Lectio Improver kræver fra i dag en ny tilladelse, da det nye synkroniseringssystem er taget i brug
Nyt interface
 • Som følge af opgradering af synkroniseringssystem kan level-systemets highscore være mangelfuld i op til et par dage
 • Lectio Improver retter nu automatisk fejl med synkronisering og tilsvarende er Lectio Improvers server mere driftsikker på dette punkt
 • Oversigtskortet er blevet deaktiveret og vil blive fjernet helt i en kommende opdatering. Det skyldes, at det kun er i brug på en skole og ikke vedligeholdes
 • Synkroniseringssystemet er blevet opgaderet til at være mere stabilt og sikkert
 • En fejl, der gjorde at visse brugeres data ikke kunne synkroniseres er blevet rettet

Lectio Improver 3.7.5.2 (2019-03-04)

Alle modes
 • Det nye synkroniseringssystem tages først i brug fra 9. marts for at kunne sikre stabilitet og sikkerhed

Lectio Improver 3.7.5.1 (2019-02-25)

Alle modes
 • Fra fredag den 1. marts vil Lectio Improver kræve en ny tilladelse, da det nye synkroniseringssystem tages i brug
Nyt interface
 • Hvis man får over fem notifikationer i en kategori, vil man kun få en notifikation. Før var det 10
 • Hvis ikke al data til eksamensberegneren kan hentes, så vil man stadig kunne tilgå eksamensberegneren med de data, der kunne hentes
 • Siden "Alle karakterer" indlæses nu langt hurtigere end før
 • Siden "Alle karakterer" virkede ikke efter Lectio begrænsede hvilke år, som man kan tilgå i Lectio

Lectio Improver 3.7.5 (2019-02-11)

Alle modes
 • Popup'en (som vises ved tryk på Lectio Improver-ikonet) er blevet forbedret
 • Multifraværsårsag virkede ikke, da Lectio havde ændret noget
Nyt interface
 • Eksamensberegneren er blevet kraftigt opgraderet og kan udover beregnering af eksamensudtrækschancer også beregne dit vægtede gennemsnit! Kan findes under "Værktøjer" på forsiden
 • Man kan nu skifte år i Lectio Improver på alle sider!
 • Billeder og anden formating på moduler bliver nu også vist. Moduler indlæses også hurtigere
 • Dagens skema blev tilføjet til forsiden
 • Tilføjede nedtælling til næste frikvarter på forsiden
 • Nedtællinger på forsiden tæller nu altid ned med timer, minutter og sekunder
 • Man kan nu højreklikke på links, som Lectio Improver konverterer til Improver links
 • Fraværsårsager manglede på fraværs-siden, da Lectio ændrede url'en til siden
 • På eksamenshold, hvor der var grupper med individuelle eksaminationer, blev disse vist som gruppeeksamen
 • Moduler, der varerede flere dage, gik ikke til bunden af skemaet
 • Hvis man brugte tegnet " i beskedemner blev emnet og modtagere ikke vist korrekt
 • Siden gruppebilleder gav en fejl ved indlæsning
 • Forbedret håndtering af diverse fejl
Forbederet udseende
 • Links, der automatisk konverteres til klikbare links, har ikke længere et Lectio Improver ikon
Normalt Lectio
 • Links, der automatisk konverteres til klikbare links, har ikke længere et Lectio Improver ikon

Lectio Improver 3.7.4.1 (2018-05-23)

Nyt interface
 • Hvis man har afleveret alle opgaver og ikke har fravær for nogen opgaver vises dette i opgavelisten
 • Opgavetitlen på opgave-beskeder manglede, hvis man sendte beskeden fra opgaven
 • Rettede fejl ved gruppeeksamenshold, hvor der ikke var angivet eksamensdato

Lectio Improver 3.7.4 (2018-05-22)

Alle modes
 • I udregningen af karaktergennemsnit ignoreres karakterer som "-" og lignende i stedet for at regnes med i gennemsnittet som -3
Nyt interface
 • Man kan nu se de næste tre eksamener/prøver (hvis man har nogle) på forsidens infofaner
 • I opgavebeskederne er faget på opgaven tilføjet
 • Lectio Improver har fået eksamen-mode, som automatisk aktiveres, når man er til eksamen. Eksamen-moden deaktiverer skrivebordsnotifikationer, synkronisering og visse Lectio Improver-sider
 • Når eksamen-mode er aktiveret vises det i bunden af skærmen, hvor den kan slåes fra
 • Eksamensberegneren er nu kun tilgængelig fra forsiden og understøtter nu HTX, HHX og STX for alle overgange med start før 2017
 • Karakter-siden kunne ikke indlæses, hvis man havde en kolonne uden karakterer
 • Rettede fejl med oprettelse/sletning af notifikationsdata

Lectio Improver 3.7.3.5 (2018-05-16)

Nyt interface
 • Eksamensberegneren (for HTX) øverst på karakter-siden er blevet forbedret

Lectio Improver 3.7.3.4 (2018-05-15)

Nyt interface
 • Rettede fejl relateret til modul-statistikken på skemaet

Lectio Improver 3.7.3.3 (2018-05-15)

Nyt interface
 • Rettede fejl med placering af moduler på skemaer, der begyndte før kl. 8:00
 • Moduler uden aktivitetsside (link) gav fejl i skemaændringsnotifikationer og blev ikke vist på skemaet

Lectio Improver 3.7.3.2 (2018-05-11)

Nyt interface
 • Lectio ændrede IGEN IGEN IGEN noget i hvordan filer uploades, hvilket gjorde, at filer ikke kunne uploades

Lectio Improver 3.7.3.1 (2018-05-06)

Nyt interface
 • Lectio ændrede IGEN noget i hvordan filer uploades, hvilket gjorde, at filer ikke kunne uploades

Lectio Improver 3.7.3 (2018-05-02)

Alle modes
 • Opgradering af promoveringsmateriale
 • Hvis man havde synkronisering aktiv og skiftede mode til Nyt interface blev ens mode ikke ændret efter reload
Nyt interface
 • Ændrede navne på en række indstillinger for at gøre det nemmere at se hvad de gør
 • På nogle skoler kunne databaserne ikke hentes
 • Level-systemet kunne give mange fejl, hvis man ikke havde brugt det i lang tid
Forbederet udseende
 • Tilføjede multifraværsårsag til Forbedret udseende
Normalt Lectio
 • Tilføjede multifraværsårsag til Normalt Lectio

Lectio Improver 3.7.2 (2018-04-22)

Nyt interface
 • På forsiden kan man nu se, hvornår Lectio Improver har set en aktuel information for første gang (fra denne opdatering)
 • Hvis man ikke er på det rigtige år giver Lectio Improver en advarsel og muligheden for at skifte år
 • Tiden til du har fri tager nu også højde for caféer og tilføjer dem til infofanerne på forsiden
 • Eksamenshold blev kraftigt forbedret og gruppere nu også eksaminander i samme gruppe
 • Rettede fejl i skema-algorimten

Lectio Improver 3.7.1.3 (2018-04-17)

Nyt interface
 • Tilføjede fanen "Værktøjer" til infofanerne og fjernede "Feedback og forslag"
 • Nulstillede holdoversættelse for at rette mangler for fag uden niveau

Lectio Improver 3.7.1.2 (2018-04-16)

Nyt interface
 • Moduler, der både var på skemaet og i skematoppen, blev ikke indlæst korrekt

Lectio Improver 3.7.1.1 (2018-04-16)

Nyt interface
 • Øverst på karakter-siden kan man tilgå en beregner til at se chancen for hvilke eksamener, som man skal op i (kun 3g og HTX)

Lectio Improver 3.7.1 (2018-04-10)

Nyt interface
 • Tilføjede flere emojis til udvalgte tekstfelter
 • Det er nu muligt at importere/eksportere brugerdefinerede temaer fra tema-siden
 • Diverse smårettelser

Lectio Improver 3.7 (2018-04-08)

Alle modes
 • Rettede fejl med autolink
Nyt interface
 • Det er nu muligt at se hvilke moduler, som man har fravær for på skemaet, hvis man slår den nye indstilling "Vis fravær på skema og moduler" til
 • Ny side, Aktivitetsinformation, er tilgængelig fra moduler
 • Tilføjede knapper på moduler, hvor man kan gå til forrige/næste modul (også med piletasterne)
 • Tilføjede holdoversættelse på dokumentmapper, hvis man har holdoversættelse aktiv
 • Ved menupunktet "Opgaver" vises nu tiden til næste ikke afleveret opgave (hvis der er nogle)
 • Når man når max i en kategori i level-systemet får man en titel på profilen
 • Tilføjede flere spørgeskema-hjemmesider til spørgeskema-filteret
 • Feature highlights på forsiden er blevet erstattet med infofaner
 • I indstillinger kan man nu slå detaljer om indstillinger til og fra. De er slået fra som standard
 • Lectio ændrede noget på karaktererbladet, så det ikke blev indlæst korrekt
 • Når Lectio's server er nede får man nu bedre information omkring det
 • Tidsinformationer på moduler er blevet forbedret
 • Genvejstasten på ny besked virker nu også når man ikke er i et tekstfelt
 • Genvejstasten [alt] + [J] sætter nu søgefeltet i opgavelisten aktivt og opdatere listen, hvis man er i søgefeltet. [esc] rydder søgefelterne.
 • Hvis man søgte i opgavelisten og genindlæste Lectio Improver manglede søgeteksten
 • Fejlen med gentagende notifikationer om samme beskeder er blevet rettet
 • Gentagende tekst på moduler bliver nu fjernet
Forbederet udseende
 • Forbederede tilpasningen af moduler på skemaet

Lectio Improver 3.6.0.3 (2018-02-26)

Nyt interface
 • Dokumentnotifikationer virkerede ikke for personer, der ikke brugte opgavenotifikationer
 • Rettede fejl med beskeder, der startede med tegnet "+"

Lectio Improver 3.6.0.2 (2018-02-23)

Nyt interface
 • Lectio ændrede noget på forsiden, som fik udvidelsen til at lave mange fejl

Lectio Improver 3.6.0.1 (2018-02-21)

Nyt interface
 • Ny besked havde en tendens til at lukke efter kort tid

Lectio Improver 3.6 (2018-02-20)

Nyt interface
 • På fraværs-siden kan man nu også se fraværsprocenten kun for manglende opgaver, hvis der er forskel på tallene
 • Éns klasse kommer nu højere på listen i søgeresultater i ny besked og på find-siden
 • Hvis man får over 10 notifikationer på en gang i en kategori (opgaver, skemaændringer eller dokumenter), så får man kun 1 skrivebordsnotifikation om dem
 • Kun op til de 99 nyeste notifikationer gemmes
 • Lectio ændrede linket til en side, så skemaændringsnotifikationer ikke virkerede. I denne anledning blev skemaændringsnotifikationer opgraderet. Derudover fandt jeg også Lectio's kommende nye skemavisning
 • Hurtigere indlæsning på udvalgte sider ved genindlæsning
 • Skemaændringsnotifikationer og opgavenotifikationer blev forbedret
 • Notifikationer og de tilhørende sider opdater nu hinanden
 • Level-systemet lavede "parløb" i stedet for at synkronisere, hvis man brugte Lectio Improver på flere enheder
 • Highscoren viste forkerte levels for personer, der ikke gik ind på deres profil særlig ofte
 • Rettede fejl med registreringen af, hvornår man havde fri i særlige tilfælde
Forbederet udseende
 • Forbederede udseende understøtter nu også Lectio's kommende nye skemavisning (ja, jeg fandt den!)
 • Rettede en række visuelle fejl

Lectio Improver 3.5.2.1 (2018-02-01)

Nyt interface
 • Rettede fejl med eksamensregistrering

Lectio Improver 3.5.2 (2018-01-31)

Nyt interface
 • Man modtager nu ikke skrivebordsnotifikationer, når man er til eksamen
 • Tid tilbage af skoledagen på forsiden tager nu også højde for arbejd selv-timer
 • Forbederede autolink, så Lectio Improver-siden vises, hvis det er et link til en
 • Rettede muligvis fejl med daily limit reset i level-systemet
Forbederet udseende
 • Ikke klikbare links (som tekst) bliver nu konverteret til klikbare links på beskeder og moduler
Normalt Lectio
 • Ikke klikbare links (som tekst) bliver nu konverteret til klikbare links på beskeder og moduler

Lectio Improver 3.5.1.1 (2018-01-23)

Nyt interface
 • Tilføjede tid til du har fri i feature highlights på forsiden
 • Lectio Improver informerer nu Unix-brugere, når de prøver at uploade filer med filnavne, som Lectio ikke godtager
 • Rettede fejl med at skjule feature highlights

Lectio Improver 3.5.1 (2018-01-21)

Nyt interface
 • Tilføjede feature highlights på forsiden for at præsentere nye features for eksisterende brugere, som ikke læser updateloggen og ikke bruger dem
 • Links til indstillinger viser nu de(n) omtalte indstilling
 • Tilføjede muligheden for at indsætte emojis i beskedtekstfelter
 • Små justeringer i det blå tema
 • Rettede fejl med download alle på moduler
 • Hold bliver nu genkendt rigtigt på opgaveafleveringer fra tidligere år
 • Rettede fejl med automatisk fejlrapportering

Lectio Improver 3.5.0.3 (2018-01-18)

Nyt interface
 • Tilføjede rutevejledning til oversigtskort
 • Rettede fejl med chatten og et par andre småting

Lectio Improver 3.5.0.2 (2018-01-15)

Alle modes
 • Rettede muligvis fejl med updatelog

Lectio Improver 3.5.0.1 (2018-01-15)

Alle modes
 • Fejlrettelser

Lectio Improver 3.5 (2018-01-15)

Alle modes
 • Lectio Improver har fået nye ikoner
 • Alle modes har nu updatelog
 • Diverse små performance forbedringer
Nyt interface
 • Man kan nu tilmelde sig til at afprøve eksperimentelle features ved at aktivere "BETA-features" i indstillinger
 • BETA: Man kan nu aktivere Lectio Improvers Download Manager, der automatisk sortere de filer, du downloader i din download mappe
 • Når Lectio er nede fortæller Lectio Improver hvad årsagen højest sandsynligt er
 • Links til forløb, elevfeedback og aktivitetsinformation på moduler
 • Forbedrede Lectio Improvers cache-engine og fjerende unødvendige advarsler
 • Lectio Improver fjerner nu tilladelser, der ikke er brug for
 • Justeringer i level-systemet samt indførelse af maksimal grænse for visse handlinger
 • Fjernede juletemaet
 • Lectio ændrede noget, så fuld modul tekst ikke blev indlæst
 • Man besvarer nu altid en anden person i chatten med mindre man har en monolog
 • Rettede en fejl, der gjorde at fuld reload ikke indlæste karakterer og fravær
 • Rettede mange små fejl, herunder tooltip, karakterer fra alle år og dokument-siden
Forbederet udseende
 • Forbedringer i layout på forsiden og på opgave-siden
Normalt Lectio
 • Forbedringer i layout på opgave-siden

Lectio Improver 3.4.1.2 (2017-12-09)

Nyt interface
 • Rettede fejl med indlæsning af opgaveafleveringer i særlige tilfælde
 • Man burde ikke længere få en fejl, hvis sessionen er udløbet
 • Beskednotifikationer gav en fejl ved mangel på databasen

Lectio Improver 3.4.1.1 (2017-12-06)

Nyt interface
 • Forbedret performance på snevejr (søg efter "sne" i indstillinger)
 • Rettede fejl med gruppemedlemmer på opgaveafleveringer

Lectio Improver 3.4.1 (2017-12-05)

Alle modes
 • Lectio Improver er kommet i julestemning!
Nyt interface
 • Man kan nu få snevejr (eller andre "vejrtyper")
 • Søgning efter personer på highscoren
 • Man kunne ikke få vist opgaver, hvor en lærer kun havde skrevet en kommentar og ikke uploadet en fil

Lectio Improver 3.4.0.1 (2017-12-04)

Nyt interface
 • Tilføjede en luk chat-knap, så det er hutigere at lukke chatten

Lectio Improver 3.4 (2017-12-04)

Nyt interface
 • Privatlivspolitikken og brugsbetingelserne blev ændret og omfatter nu også nye features
 • Man kan nu vælge anden startside end forsiden
 • Opgavenotifikationer kan underrette dig om nye opgaver og ændringer på opgaver (dog ikke om dokumenter på opgaven)
 • Det er nu muligt at få et oversigtskort med lokaler på sin skole (kontakt Lectio Improver for mere information)
 • Ved at højreklikke på et lokal kan man vælge at få vist, hvor lokalet er på et kort, hvis din skole har et Lectio Improver-oversigtskort
 • Oversigtskortet har indbygget navigation på udvalgte oversigtskort
 • Ved at klikke på et link til et billede eller en video i chatten, så vises mediet i stedet for at downloade det
 • Man kan få vist preview af chatbeskeder og nye beskeder før man sender dem
 • Chattens skrivefelt blev opgraderet og tilføjet preview og mulighed for at ændre modtager-underretning
 • Lectio Improver rapporterer automatisk fejl til Lectio Improvers server. Kan slåes fra i indstillinger
 • Ændrede en række chat-indstillinger for alle bruger med henblik på bedre brugeroplevelse
 • Justeringer i achievements og level-systemet
 • Indstillinger er blevet kraftigt forbedret og har fået helt nyt design
 • Det er nu lettere at ramme knapperne øverst til højre på sider og chatmenuen uden menuerne åbner
 • Rettede fejl med links placering på moduler
 • Lectio Improver tjekker nu for manglende tilladelser og anmoder om dem
Forbederet udseende
 • Forbedrede udseende fik forbedringer på skemaet og opgavesiden og har nu mulighed for at tilføje et baggrundsbillede
Normalt Lectio
 • Normalt Lectio fik forbedringer på opgavesiden

Lectio Improver 3.3.9.6 (2017-11-29)

Nyt interface
 • Lectio ændrede igen elementer på karakter-siden, hvilket gjorde den ikke kunne indlæses. Til gengæld er eksamensbeviset tilbage
 • Offline sider vises nu kun i Lectio Improver-menuen, når man er offline
 • Hvis man deaktiverer skemaændringsnotifikationer slettes gemt skemadata

Lectio Improver 3.3.9.5 (2017-11-23)

Nyt interface
 • Det er nu tydeligere på moduler om de er aflyste eller ændrede
 • Lectio fjernede elementer på karakter-siden, hvilket gjorde, at den ikke kunne indlæses. Der er lavet midlertidige rettelser, der gør, at den kan indlæses indtil de ændre noget igen
 • Rettede fejl med karakterer for alle år

Lectio Improver 3.3.9.4 (2017-11-23)

Alle modes
 • Rettede en række fejl små fejl
Nyt interface
 • Hurtig opsætning inkluderer nu også holdoversættelse og holdoversættelse er slået til som standard for nye brugere
 • Sørgede for at privatlivspolitikken har større chance for at kunne accepteres i første omgang

Lectio Improver 3.3.9.3 (2017-11-22)

Nyt interface
 • Rettede en fejl med tilladelser. Hvis man har godkendt administration af downloades og vil have denne tilladelse fjernet kan man afinstallere (med netværk) og installere udvidelsen igen

Lectio Improver 3.3.9.2 (2017-11-22)

Nyt interface
 • Holdoversættelse flere steder
 • Al teksten på moduler inkluderes nu også hvis teksten er meget lang

Lectio Improver 3.3.9.1 (2017-11-21)

Nyt interface
 • Lectio Improver opdaterer sig selv inden for et døgn, hvis der er ny version
 • Lectio ændrede noget indkodning på skemaet, som kunne give mange notifikationer og fejl i holdgenkendelse
 • Rettede fejl med lokaler og klasser
 • Rettede muligvis ukendte fejl med acceptering af privatlivspolitik

Lectio Improver 3.3.9 (2017-11-20)

Alle modes
 • Tilføjede link til feature-comparing ved installation
Nyt interface
 • Lectio Improver har nu identificeret årsagen til stort GPU-forbrug hos nogle brugere. Det høje GPU-forbrug skyldes scrolling på skemaet ved brug af gradienter. Slå dem fra, hvis du har problemer
 • Tilføjede en tilbageknap på alle dialoger
 • Klasseskemaer viser nu alle klassens moduler, hvis de vises via deres profil
 • Logins (i level-systemet) blev ikke registreret rigtigt
 • Rettede fejl med synkroniseringsbesparelse
 • Rettede fejl med sideindlæsninger

Lectio Improver 3.3.8.1 (2017-11-17)

Nyt interface
 • Lectio ændrede en attribute på skeamet og diverse andre steder, hvilket gjorde at skemaet og skemaændringer ikke virkede (og muligvis mere). Lectio finder nok ikke ud af, at de har glemt at rette dette alle andre steder :D
 • Notifikationstjekninger trigger nu kun synkronisering, hvis de registrerer ændringer

Lectio Improver 3.3.8 (2017-11-16)

Nyt interface
 • Tidssøgning er blevet forbedret og har fået tilføjet uge-søgning
 • Tidsformatet, der bliver vist ved ([alt] + [T]) fik uge og ugedag tilføjet
 • De små chat-menuer blev erstattet med svar besked
 • ([alt] + [M]) viser nu det aktuelle modul i stedet for at downloade alle filer derfra
 • Små forbedringer diverse steder
 • Rettede fejl med karaktergennemsnit, hvis man havde en eksamenskarakter med anden vægt end de øvrige karakterer i rækken

Lectio Improver 3.3.7.1 (2017-11-14)

Nyt interface
 • Man kan nu skifte mellem at få vist tidsangivelser som tid fra nu eller som en dato ([alt] + [T])
 • Tilføjede hjælp i dialogen med acceptering af privatlivspolitik
 • Ændrede genvejen for tema og layout fra ([alt] + [T]) til ([alt] + [Y])

Lectio Improver 3.3.7 (2017-11-13)

Nyt interface
 • Opgavelisten bliver nu også gemt ligesom sider og er tilgængelig offline (hvis den er indlæst). Den gemmes i 4 timer
 • Rettede fejl med skema-events og moduler med elever
 • Hvis der skete en fejl med en sideindlæsning kunne der komme fejl med efterfølgende sideindlæsninger
 • Rettede en fejl, hvor der kunne stå nogle tal øverst på en side

Lectio Improver 3.3.6.3 (2017-11-09)

Alle modes
 • Rettede fejl med indlæsning af tema
Nyt interface
 • Tilføjede offline sider i Lectio Improver-menuen
 • Justerede xp-rewards, daily limits og information i level-systemet
 • Rettede fejl med skemaændringsnotifikationer

Lectio Improver 3.3.6.2 (2017-11-08)

Nyt interface
 • Skemaer med specielle forhold blev ikke vist korrekt
 • Rettede fejl med grupper og holds profil
 • Drag and drop uploading kan nu lukkes med esc, hvis boksen ikke går væk

Lectio Improver 3.3.6.1 (2017-11-07)

Nyt interface
 • Afleverede opgaver på 0 elevtimer med fravær vises ikke hvis indstillingen "Ikke afleverede opgaver" er slået til
 • Omstrukturering i teksten (ikke indholdet) i privatlivspolitikken
 • Rettede fejl med visse Lectio Improver-sider

Lectio Improver 3.3.6 (2017-11-06)

Alle modes
 • Man kan tjekke efter en opdateringer fra popup'en, som findes ved tryk på Lectio Improver-ikonet
Nyt interface
 • Gjorde hurtig opsætning og aktivering af notifikationer bedre
 • Gjorde det muligt at skjule bannere
 • Manglende genvejstaster i chatten og ny besked blev tilføjet
 • Rettede fejl med synkronisering og opdateringer

Lectio Improver 3.3.5 (2017-11-05)

Alle modes
 • Rettede fejl, når andre loggede ind på Lectio Improver end en selv (OBS: der er højst sandsynligt stadig fejl med dette)
Nyt interface
 • Man kan nu se en highscore med alle fra sin skole, som har slået level-systemet til. Highscoren kan findes på alle profiler med level-systemet aktivt, hvis man selv er med
 • Det er nu muligt at få vist et banner øverst på forsiden
 • Indførte flere begrænsninger i level-systemet mod XP-farmere :D
 • Chatbeskeder tæller nu også som sendte beskeder

Lectio Improver 3.3.4 (2017-11-03)

Nyt interface
 • Lectio Improver kan nu vise standpunks- og årskarakterer for alle år (hvilket Lectio ikke kan) på karakter-siden
 • Man kan nu vælge, at der automatisk scrolles ned til første modul på skemaet (indstillingen "Auto skemascroll")
 • Tilføjede Pac-Men til spil
 • Rettede fejl med grupper og holds profiler

Lectio Improver 3.3.3.3 (2017-11-01)

Alle modes
 • Rettede fejl ved tryk på Lectio Improver-ikonet
Nyt interface
 • Rettede fejl med synkronisering

Lectio Improver 3.3.3.2 (2017-11-01)

Alle modes
 • Forbedrede brugervenligheden ved installation
 • Rettede en række små fejl med layout
Nyt interface
 • Rettede fejl synkronisering

Lectio Improver 3.3.3.1 (2017-10-31)

Nyt interface
 • Tilføjede "Ny besked"-knap på beskedsider
 • Aktivitet i level-systemet synkroniseres kun, når andet data gemmes eller man manuelt synkroniserer
 • Hurtig opsætning kunne give fejl med synkronisering
 • Rettede fejl med links på moduler

Lectio Improver 3.3.3 (2017-10-30)

Nyt interface
 • De eksperimentelle features (fra v3.3) er nu officielle features og kan bruges af alle
 • I footeren kan man nu se, hvornår der næste gang tjekkes for notifikationer
 • Lectio Improvers notifikationsservices aktiveres ikke længere ved [ctrl] + [R] for at spare Lectio's servere for requests. I stedet kan der tjekkes manuelt efter det i footeren
 • Indstillingsgrupper blev erstattet med hurtig opsætning
 • Fjernede genvejstasterne til at gøre chatten større og mindre
 • Gjorde synkronisering mere driftsikker for "Ctrl + R"-personer
 • Rettede fejl i listen med genvejstaster

Lectio Improver 3.3.2 (2017-10-25)

Nyt interface
 • Lokaler kan nu også genkendes og findes på siden "Find "
 • Man kan nu synkroniserer data med det samme ved tryk på knappen i footeren
 • Synkroniseringsmodulet på footeren er kun synligt når synkronisering er slået til
 • Siden "Find personer" skiftede navn til "Find "
 • Level-data på egen profil opdateres automatisk (uden reload)
 • Lectio Improver-ikonets notifikationerstæller har nu farve efter det valgte tema

Lectio Improver 3.3.1 (2017-10-24)

Nyt interface
 • Tilføjede XP-bar til profiler og justerede level-systemet
 • Rettede småting i privatlivspolitikken
 • Rettede fejl med level-systemets registrering af logins
 • Rettede fejl med en række funktioner, heriblandt angivelse af fraværsårsager

Lectio Improver 3.3.0.1 (2017-10-23)

Nyt interface
 • Ordnede fejl med godkendelse af terms

Lectio Improver 3.3 (2017-10-23)

Alle modes
 • Gjorde, at man ikke længere skal trykke på Lectio Improver-ikonet flere gange, når alt ikke var indlæst
Nyt interface
 • De nye features med "BETA" er eksperimentelle og skal testes mere før de bliver tilgængelige for alle
 • Lectio Improver har nu sit helt eget level-system, hvor du kan optjene XP (BETA)
 • På profiler kan level-data ses, hvis de bruger level-systemet (BETA)
 • Lectio Improver kan nu synkroniserer dine data på tværs af flere enheder (BETA)
 • Man kan nu bruge drag and drop af filer på opgaveafleveringer og nye beskeder
 • Updateloggen kan nu findes i footeren
 • Lectio Improver har fået ny privatlivspolitik og brugsbetingelser
 • Rettede fejl i fil-uploading og det virker nu i langt ældre browsere
 • Lectio Improver registrerer aktuel upload mulighed og skifter automatisk til den rigtige ved fil-uploading
 • Forbedrede notifikationers ikoner og komprimerede pladsforbruget
 • Flyttede footeren og tilføjede flere funktioner
 • Tutorialen og muligheden for at hente indstillinger fra Lectio Improver 2 er fjernet
 • Rettede fejl i cache-engine, der nogle gange gjorde, at Lectio Improver hentede noget 2 gange
 • Rettede muligvis en fejl, hvor Lectio Improver nulstillede dele af sig selv
 • Rettede fejl med automatisk genererede beskeder (opgaver)
 • Og en masse smårettelser

Lectio Improver 3.2.0.3 (2017-09-25)

Alle modes
 • Man kan nu trykke [Ctrl] + [Shift] + [L] for at klikke på Lectio Improver-ikonet (skal muligvis sættes op i udvidelser)
 • Lectio Improver prøver ikke længere at logge ind gentagende gange, når Lectio er nede
Nyt interface
 • Begivenheder øverst i skemaet vises nu som moduler i Lectio Improver
 • Rettede fejl med selvvalgte genvejstaster og forsøg på indlæsning af den samme side flere gange

Lectio Improver 3.2.0.2 (2017-09-20)

Nyt interface
 • Genvejssiden blev forbedret med muligheden for at oprette personlige genvejstaster
 • Genvejssiden fik opgraderet udseende og tilføjet muligheden for at slette genveje
 • Gjorde det lettere at komme af med indstillingsgrupper
 • Rettede fejlen, der forårsagede, at man fik den samme notifikation mange gange (I finally got you!)

Lectio Improver 3.2.0.1 (2017-09-19)

Nyt interface
 • Beskeder med vedhæftede filer har nu et fil-ikon
 • Personer og hold genkendes nu også i dialogen, der kommer, når man trykker på et modul
 • Opdateringsfejl kan ikke længere rapporteres og vil ikke dukke op længere
 • Download alle virkede ikke efter sidste update

Lectio Improver 3.2 (2017-09-18)

Alle modes
 • Lectio Improver kan nu køres i flere forskellige modes
 • Man kan skifte mode ved klik på Lectio Improver-ikonet og vælge mode eller ved installation
 • Når der er en opdatering, så kan det ses på Lectio Improver-ikonet
Nyt interface
 • Lectio Improver kan nu vise sider indlæste sider offline, dog uden ikoner (beta)
 • Der er kommet flere funktioner i popup'en, der kommer frem ved tryk på Lectio Improver-ikonet
 • Ved sideindlæsningsfejl er det nu muligt at få vist Lectio-siden
 • Det er nu muligt at tilføje genveje til sider i Lectio Improver
 • Man kan nu klikke på lige udenfor tooltippet i opgavemenuen for at få det væk (klik på scrollbaren)
 • Ved driftsfejl får du nu information om, hvornår fejlen forventes rettet
 • Man kan nu aktivere/deaktivere autologin, samt slette logininfo fra popup'en
 • Lectio ændrede fil-uploadingsformatet, hvilket gjorde man ikke kunne uploade filer
 • Lectio ændrede opbygning af dokumentmapper, hvilket lavede fejl på dokument-siden
 • Gjorde det lettere at afslutte tutorialen og komme af med indstillingsgrupper
 • Genvejstasten [alt] + [G] blev ændret fra Spil til Genveje
 • Flyttede updateloggen til online for at gøre udvidelsen mindre
 • Afleverede man to opgaver med samme navn, så refererede linket til den første med navnet
 • Rettede fejl med opgavemenuens tooltip og scroll
 • Man kan igen bruge [alt] + [tal] for at downloade filer fra moduler
 • Og en masse smårettelser
Forbederet udseende
 • Mode'en "Forbedret udseende" blev tilføjet med forbedret design til normalt Lectio
Normalt Lectio
 • Lectio Improver kan nu bruges med Lectio's normale udseende

Lectio Improver 3.1.4 (2017-09-12)

Nyt interface
 • Lectio Improver husker nu, hvor langt du var scrollet ned på sider
 • Der er nu også filtype-ikoner på moduler
 • Sørgede for at baggrundssiden og Lectio-faner synkroniserer data for at undgå fejl ved opdateringer
 • Opgavemenuen er blevet lidt mere brugervenlig, når man tager musen over en opgave
 • Spørgeskema-beskeder fremgår tydeligere af notifikationssiden
 • Man kunne ikke slette den første notifikation på notifikationssiden
 • Rettede fejl med automatisk genindlæsning, når man havde dårligt net
 • Den samme fil blev downloadet flere gange, når man downloaded mere end 5 filer
 • Ordnede muligvis fejl med fil-uploading
 • Skemamoduler og opgaver i opgavelisten blev ikke indlæst efter netværksfejl

Lectio Improver 3.1.3.1 (2017-09-07)

Nyt interface
 • Rettede fejl med opgavelisten, når man valgte at skjule opgaver
 • Rettede fejl, hvor lærere (eller Lectio) brugte "'" i stedet for " ' "
 • Rettede fejl i chatten med autolink med htmlentities

Lectio Improver 3.1.3 (2017-09-06)

Alle modes
 • Hvis man ikke angav sit brugernavn rigtigt med store og små bogstaver (autologin), så gemte Lectio Improver intet
 • Rettede stavefejl
Nyt interface
 • Man kan nu annullere sideindlæsninger ved tryk på spinneren
 • Tilføjede feltet "Muligheder" under opgaveafleveringer
 • Fraværsbeskeder er rykket højere op i opgaveboksene og er nu også på opgaveafleveringer
 • Rettede en fejl, der gjorde, at skemaændringsnotifikationer ikke virkede

Lectio Improver 3.1.2 (2017-09-05)

Nyt interface
 • Tilføjede acceptering af privatlivspolitik
 • Lectio Improver bruger nu Lectios servertid i stedet for din computers tid
 • Nogle elementer har fået længere trigger tid
 • Præciserede netværksfejl og fjernede muligheden for fejlrapportering af disse
 • Forbedrede tekstlayouttet på notifikationer på notifikationssiden
 • Rettede fejl med indstillingsgrupper (indstillingsgrupper skal vælges igen)

Lectio Improver 3.1.1 (2017-09-04)

Nyt interface
 • Tilføjede muligheden for hurtigt at vælge indstillingsgrupper
 • Inddelte indstillinger i kategorier
 • Sessionsforlængelse blev gjort mere driftsikker
 • Rettede fejl på karakter-siden

Lectio Improver 3.1 (2017-08-31)

Alle modes
 • Rettede fejl i hentning af data fra forrige versioner af Lectio Improver
Nyt interface
 • Dokumentnotifikationer (dog ikke dokumenter fra skemaet)
 • Flere notifikationssider (alle, ulæste og læste) og små layout ændringer
 • Tilføjede et ikon til hver notifikationstype på notifikationssiden
 • Ny indstilling, der bestemmer, hvilke notifikationer, der vises som standard
 • Antallet af ulæste notifikationer vises nu på Lectio Improver-ikonet øverst til højre i browseren
 • Gjorde databasehentning mere sikker på ikke at fejle
 • Beskednotifikationers tid er nu tidspunktet beskeden blev modtaget
 • Dialoger lukker nu, hvis chatten bliver åbnet fra dialogen
 • Ved klik på Lectio Improver ikonet med notifikationer vises nu notifikationssiden
 • Kolonner med tal sorteres nu som tal (og ikke ord)
 • Genvejstaster er ændret for chatten med mere (se hjælp-siden)
 • Tilpassede Lectio Improver en ændring i Lectio, der gjorde at databasen ikke kunne hentes
 • Det aktuelle modul opdateres nu, når man har været væk fra Lectio Improver
 • Rettede fejl med notifikationer og scanning af beskeder
 • Rettede fejl inddeling af tabeller i sider
 • Rettede fejl med lektier og moduler, hvor læreren brugte linjeskift

Lectio Improver 3.0.4.1 (2017-08-21)

Nyt interface
 • Sessionsforlængelse blev ordnet

Lectio Improver 3.0.4 (2017-08-18)

Alle modes
 • Rettede en fejl i lagering, der kan have forårsaget at nogle gemte elementer blev slettet
Nyt interface
 • Ny notifikationsside, der viser alle notifikationer fra den sidste uge
 • Ny notifikationscirkel nederst til venstre, hvis der er notifikationer
 • Genvejstasten [alt] + [N] viser nu alle notifikationer
 • Tilføjede genvejstasterne [alt] + [Y]/[Z], der gør chatten større eller mindre
 • Gjorde knappen nederst på opgaveafleveringer og ny besked større
 • Genvejstasten til ny besked er ændret til [alt] + [W] (fra [alt] + [N])
 • Notifikationer gemmes op til en uge

Lectio Improver 3.0.3 (2017-08-17)

Nyt interface
 • Man kan nu se, hvor langt en fil er i at blive uploadet
 • Hvis de sidste timer på dagen var aflyste crashede Lectio Improver
 • Rettede fejl ved opgaveafleveringer
 • Rettede en fejl, hvor nye bruger, der ikke brugte autologin, kunne opleve fejl

Lectio Improver 3.0.2 (2017-08-16)

Nyt interface
 • Chatten kan nu indstilles til at poppe ind og ud ved åbning/lukning af beskeder
 • Den aktuelle time på skemaet er nu highlightet
 • Man kan downloade alle filer fra den aktuelle time med [alt] + [M]
 • Ny genvejstast ([alt] + [C]) til at lukke chatbeskeder
 • Min profil blev rykket ned i mig-menuen
 • Deaktiverede alle opdateringsservicer, når en anden bruger er logget ind
 • Tid før du har fri tager nu højde for aflyste timer
 • Moduler indlæser nu også lange tekster og alle filer
 • Gradienter forsvandt, hvis man ændrede chat størrelse
 • Rettede en fejl, hvis man ikke havde auto link slået til

Lectio Improver 3.0.1 (2017-08-15)

Nyt interface
 • Tilføjede nedtæller til, hvornår du har fri
 • Tilføjede tilfældigt tema og nulstil tema
 • Tilføjede opdateringsboks
 • Chatten bliver nu vist, når chatten er lukket og en besked åbnes (ny indstilling)
 • Fjernede den røde farve på opgaveafleveringer, hvor tiden ikke er udløbet
 • Rettede fejl, når man skulle skrive ny besked
 • Rettede login-fejl
 • Dokumenter kan nu downloades fra forsiden
 • Notifikationer virkede ikke
 • Luk og markér som ulæst i chatten virkede ikke

Lectio Improver 3.0 (2017-08-14)

Alle modes
 • Release af den største opgradering nogensinde
Nyt interface
 • Tonsvis af performance improvements