Privatlivspolitik og brugsbetingelser

Her på siden kan du læse om betingelserne for at bruge Lectio Improver. Har du spørgsmål eller er der noget, der virker uforståeligt, så kontakt os på info@bogoe.eu.

Alt på denne side er gældende fra Lectio Improver 3.4 (4. december 2017)

Forklaringer

I nedenstående bruges følgende benævnelser:

 • Lectio Improver er udvikleren bag Lectio Improver
 • Lectio Improvers server refererer til serveren, hvor Lectio Improver har sine API og data
 • Udvidelsen er applikationen Lectio Improver, som du har tilføjet til din browser
 • Popup'en er den boks, der kommer frem ved tryk på Lectio Improver-ikonet (som regel øverst til højre i din browser)
 • Mode er den gren af Lectio Improver, du bruger, vælges ved installation og kan skiftes i popup'en
  • Det nye interface er mode'en "Nyt interface" (standard mode)
  • Normalt interface refererer til de andre modes ("Forbedret udseende" og "Normalt Lectio")

Privatlivspolitik

Herunder kan du læse om de forskellige grader af privatliv du kan opnå, ved brug af forskellige features i udvidelsen. Generelt gælder det, at ved enhver form for interaktion med Lectio Improvers server, hvor der gemmes data, holdes alle dine oplysninger sikret, så kun du og Lectio Improver har adgang til dine data. Dine data vil på ingen måde ikke blive delt med tredjepart (medmindre det sker efter dit eget ønske).

Synkronisering (nyt interface)

Ved at bruge synkronisering gemmes dine Lectio Improver-data på Lectio Improvers server. Dine data vil kun kunne tilgås af dig og Lectio Improver. Dataene vil kun blive brugt til at holde alle dine enheder opdateret eller andre af de beskrede formål herunder.

Level-system (nyt interface)

Level-systemet kræver, at synkronisering er aktiveret. Ved at bruge level-systemet med highscore slået til deltager du i highscoren på din skole. Når level-systemet er aktiveret med highscore vil det være muligt for andre med highscoren aktiveret på din skole at se dine level-data lige så vel, som du kan se deres level-data.

Fejlrapportering (nyt interface)

Ved brug af det nye interface er automatisk fejlrapportering slået til som standard og kan slåes fra i udvidelsens indstillinger. Automatisk fejlrapportering sender automatisk oplysninger om fejl til Lectio Improvers server, hvorfra Lectio Improver tilgår fejl-dataene. Hvis det er nødvendigt vil Lectio Improver med din tilladelse tilgå dine Lectio Improver-data med hensigt på at rette den pågældende fejl.

Feature-afstemninger (kommer snart)

Når du stemmer på en feature vil dit valg blive gemt på Lectio Improvers server og tilgås af Lectio Improver med det formål, at forbedre udvidelsen. Med dit valg gemmes også dit elevid for at sikre, at alle brugere kun kan stemme en gang. Dataene slettes efter en endt afstemning og et anonymiseret resultat af afstemningen vil være tilgængeligt for Lectio Improver-udvidelsens brugere.

Registering

Når du har installeret udvidelsen, har logget ind på Lectio og accepteret privatlivspolitikken og brugsbetingelserne vil dit elevid og dit skoleid blive gemt på Lectio Improvers server. Dette gøres for at holde styr på hvem, der kan kalde Lectio Improver-API'er og holde styr på eventuelle gemte data.


Hvis du ikke ønsker, at Lectio Improver gemmer dit elevid og skoleid, så kan du bruge en mode med normalt interface, hvor du, hvis du ønsker det, kan undgå al form for interaktion med Lectio Improvers server. Du vil ikke kunne bruge nogle af de ovenstående features. Den eneste undtagelse med hensyn til interaktion med Lectio Improvers server er hentning af updateloggen, hvor der ikke gemmes nogen data.

Brugsbetingelser

Level-system

Lectio Improver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at kunne ændre i level-systemet. Dette indebærer ændringer i dine opnåede achievements, opnåede XP og level, samt ændring af highscore. Den primære årsag til dette er, at level-systemet er baglæns kompatibel, hvilket betyder, at alle ændringer i XP-rewards eller kravene for achievements påvirker alle tidligere opnåede elementer i level-systemet.

Tab af data

Lectio Improver kan ikke holdes ansvarlig for tab af data, som ikke er forårsaget af fejl i udvidelsen eller Lectio Improvers server. Derudover holdes Lectio Improver heller ikke ansvarlig for tab af data, som er forårsaget af, at udvidelsen er blevet installeret på andre måder end beskrevet på download-siden eller du på nogen måde har forsøgt at manipulere/ændre dine data uden om udvidelsen.

Inaktivitet/Sletning af data

Hvis du ikke har brugt Lectio Improver i over et halvt år og ikke har anmodet om at beholde dine data, så vil de blive slettet fra Lectio Improvers server uden mulighed for at genskabe dine data medmindre du stadig har udvidelsen i din browser. Du kan også altid kontakte Lectio Improver, hvis du ønsker at få slette alle dine data fra Lectio Improvers server.

Datatyper

Alle dine Lectio Improver-data gemmes altid lokalt på din computer uanset om du bruger synkronisering eller ej. Dette gøres for at opnå den bedste hastighed og så du kan tilpasse Lectio Improver til dine behov.

I de følgende afsnit kan du læse om de forskellige datatyper, der er nævnt tidligere.

Lectio Improver-data

Lectio Improver-data dækker over alle de data, som udvidelsen gemmer lokalt på din computer og Lectio Improvers server, hvis du har aktiveret synkronisering. Herunder kan du læse om de forskellige kategorier af data.

Følgende data gemmes altid:

 • Indstillinger, du har selv valgt
 • Diverse opsætnings, identifikations- og tids-data som Lectio Improver bruger for at fungere

Følgende data gemmes, hvis du selv har angivet det:

 • Kaldenavne
 • Blokerede personer
 • Brugerdefineret temafarver
 • Sideudløb (cache-indstillinger)
 • Genveje

Følgende data bliver gemt, hvis du har aktiveret de respektive features:

 • Beskedid'er på blokerede/spørgeskema-beskeder, hvis du blokerer personer og/eller bruger spørgeskemafilteret
 • Notifikationer, når du har valgt en eller flere notifikationsindstillinger i udvidelsens indstillinger
 • Skema-data, som er offentligt tilgængeligt, om dit kommende uges skema, hvis du tjekker efter skemaændringer
 • Opgave-data, som inkluderer: Afleveringsfrist, holdnavn, opgavetitel, opgavebeskrivelse, status og feedback, hvis du har aktiveret tjekker efter ændringer på opgaver
 • Level-data, hvis du deltager i level-systemet (beskrives herunder)

Level-data

Level-data er data, som er genereret af udvidelsen på baggrund af visse handlinger, som fremgår af din profil i udvidelsen. De beskriver din opnåede XP og dine achievements.

Fejl-data

Fejl-data beskriver de nærmere omstændigheder om, hvorfor en fejl er opstået. Disse data inkluderer:

 • Elevid, som kun bruges, hvis fejlen viser sig kun at omfatte dig
 • Tidspunktet for fejlen
 • Fejlens betydning
 • Debug data om fejlen (hvad der gik galt)
 • Log-data om de sidste 10 sidetyper og requests, som blev foretaget, til at identificere fejl forårsaget af en bestemt serie af handlinger

Ingen af de ovenstående data bliver delt med tredjepart og bliver kun brugt til formål beskrevet i ovenstående afsnit.